Сокальська гімназія

  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 518 учнів.

Кількість вільних  місць до зарахування на навчання в 2024/2025 н.р.
 станом на 18.06.2024 :

7 клас - 1  уч.
8 клас - 4
9 клас - 7
10 клас - 5
11 клас - 1  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


У 2024 році у ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва

не проводитиметься набір учнів у 1-й клас  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Список учнів зарахованих у 1 клас 2022-2023 н.р.  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Наказ про прийом дітей у 1-й клас  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


До уваги батьків першокласників 2023-2024 н.р.

ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва оголошує прийом заяв про зарахування дітей в 1-й клас за програмою НПП «Інтелект України» з 1 травня 2023 року до 31 травня 2023 року.

Зарахування дітей до першого класу, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійсниться відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються: 1)копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089. 01 червня 2022 року видається наказ про зарахування дітей.

Якщо станом на 31 травня 2023 року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому класі, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Якщо станом на 31 травня 2023 року кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількості місць у першому класі, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

- До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими братами/сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності)

- До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Після 15 червня проводити зарахування на вільні місця у такому порядку:

- до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Список учнів зарахованих у 1 клас 2022-2023 н.р.

1. Андрейчук

2. Бомко

3. Борис

4. Валевський

5. Валевська

6. Войтюк

7. Ганча

8. Горальчук

9. Гресюк

10. Дейнека

11. Довбенко

12. Касіца

13. Краковецька

14. Краковецька

15. Курівчак

16. Миколайчук

17. Мочалова

18. Павлів

19. Павлюк

20. Пехник

21. Поважняк

22. Проць

23. Рибка

24. Семенюк

25. Смалюх

26. Троць

27. Федицька

28. Федюк

29. Цьох

30. Черній  

БАТЬКАМ :: Умови прийому
  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


До уваги батьків першокласників 2022-2023 н.р.

ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва оголошує прийом заяв про зарахування дітей в 1-й клас за програмою НПП «Інтелект України» з 1 травня 2022 року до 31 травня 2022 року.

Зарахування дітей до першого класу, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійсниться відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються: 1)копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089. 01 червня 2022 року видається наказ про зарахування дітей.

Якщо станом на 31 травня 2022 року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому класі, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

- До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими братами/сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності)

- До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Після 15 червня проводити зарахування на вільні місця у такому порядку:

- до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час прийому документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Список учнів зарахованих у 1 клас 2021-2022 н.р.

Місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту в даному закладі, а також дітей працівників закладу

1. Барило

2. Бомко

3. Васьків

4. Гузіч

5. Демчук

6. Івать

7. Козла

8. Коробко

9. Круглій

10. Лиско

11. Лисюк

12. Литвин

13. Мельник

14. Мельничук

15. Музика

16. Наконечна

17. Новосілець

18. Ногаль

19. Погранична

20. Покотило

21. Семенюк

22. Сич

23. Слободян

24. Соколовський

25. Хрящевська

26. Чайка

27. Чорна

28. Шмаль

29. Щур

30. Яворський

31. Яйцо  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Порядок зарахування учнів до ліцею  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Процедура жеребкування  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Список учнів зарахованих у 1 клас 01.06.2020

місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту в даному закладі, а також дітей працівників закладу:

1 Братунь

2 Ванюшкіна

3 Венгель

4 Гейко

5 Гончаренко

6 Груша

7 Грушецький

8 Гунька

9 Дика

10 Казмірчук

11 Кальмук

12 Климчук

13 Ковальчук

14 Когут

15 Кравчук

16 Ленів

17 Лисенко

18 Матвіїв

19 Назар

20 Панькевич

21 Радзимінський

22 Ситничук

23 Скіп

24 Станкевич

25 Стемковський

26 Харчук

27 Шкляр

28 Ямборко

29 Ящишин  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Список учнів зарахованих у 5 клас 2020-2021 н.р.  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


Прийом до першого класу ЗЗСО Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва  

Шановні батьки!
ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва у 2019 році
оголошує  набір у   перші класи  

 
Подано заяв у заклад
станом на 31.05.19р.

Подано документів з території - 17

14 (брати, сестри)

3 (діти працівників)
 Всього першочергове
зарахування - 34 учні
 23- із території
 
інших шкіл міста
 2 (наближені села)
 ВСЬОГО 59 заяв
 

 Організація прийому здійснюється на підставі документів:

 Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов`язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

   Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи (розпорядження Сокальської державної адміністрації від  07.05.2018 рік № 261, а саме:

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти 
вул. Григоренка
вул. Шептицького (від вул. Яворницького до вул.Курбаса, від вул. Макуха: ліва сторона від №1 до №111, права сторона від №2до №100.)
вул. Коновальця
вул. Хмельницького
вул. Курбаса
вул. Ніжинська
вул. Міцкевича
вул. Св.Володимира
вул. Тартаківська ( крім №№16-64, №80,82,84)
пл. Січових стрільців
ул. Гоголя
вул. Мишуги
вул. Івасюка
вул. Шашкевича( від вул. Шевченка до вул.Мишуги: ліва сторона від №1 до№97 і права сторона від №2 до №76)
вул. Вітовського 

  Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів. 

  

   

БАТЬКАМ :: Умови прийому


До уваги батьків учнів 4-х класів!

 сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва
оголошує попередній запис учнів у 5 клас гімназії.

Прийом заяв відбувається до 31 травня.

Конкурсний відбір відбудеться 03 червня.
Додаткова інформація за телефоном 7-33-82

Прогнозована кількість набору у два 5-х класи - 60 учнів
Станом на  28.05.2019р. подано - 61 заява

   Зарахування в заклад здійснюється відповідно пункту 2 глави 3 розділу ІІ  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" №367 від 16.04.2018.

 
Умови прийому Територія Поради психологаОстанні повідомлення