Сокальська гімназія

  

Учнівське самоврядування


Мета та завдання класного (учнівського) самоврядування:

1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй сім’ї, родині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи та класу.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ класного та шкільного життя, оволодіти мистецтвом управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями й дорослими.

                 Структура органів шкільного самоврядування 
                    Сокальської гімназії імені Олега Романіва 

      Найвищим органом шкільного самоврядування є президент школи. Він обирається таємним голосуванням всіма учнями гімназії на шкільних виборах. Балатуватися на пост президента мають можливість учні старших класів (9-11 класу). Президент школи має можливість вносити свої пропозиції на розгляд шкільного парламенту, якій складається із делегатів кожного класу і збирається один раз на тиждень (кожен понеділок, після 4-го уроку в кабінеті шкільного самоврядування). Делегати від класу вибираються колективом класу шляхом відкритого, чи таємного голосування. На перших засіданнях шкільного парламенту із його делегатів вибираються представники, які будуть входити до одного із міністерств та представлятимуть інтереси школярів у відповідних питаннях. Для здійснення контроль над цими ланками шкільного самоврядування існують два окремі центри – інформації та преси, який висвітлює роботу парламенту та президента на сайті школи та центр милосердя, який здійснює контроль над дотриманням всіх прав гімназистів.

Міністерство з питань освіти і науки:

- здійснення контроль за створенням належних умов для навчання та змістовного дозвілля учнів;
- допомога учням, які не відвідують гімназію з поважних причин;
- допомога у проведенні предметних тижнів, олімпіад, тематичних декад, конкурсів;
- вшанування відмінників та призерів;
- облік успішності;
- консультативна допомога;
- допомога у створенні банку обдарованих дітей;

Міністерство фінансів:
- допомога в проведенні благодійних акцій та ярмарків;


Міністерство внутрішніх справ:
- здійснення контролю за виконанням шкільного режиму, спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я, фізичне вдосконалення учнів, пропаганда здорового способу життя;
- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація самообслуговування, чергування у класі;
- контроль за обліком відвідування уроків;
- контроль за чергуванням по класу і школі;
- контроль за відвідуванням учнями школи, ведення обліку;
- контроль за поведінкою і відвідуванням школи учнями, схильними до правопорушень;
- зовнішній вигляд учнів;
- організація рейдів.

Міністерство культури, дозвілля та спорту:
- сприяння творчій, спортивній діяльності учнів, створенню різноманітних гуртків, об’єднань за інтересами;
- проведення творчих, масових, спортивних свят;
- організація зустрічей із представниками різних професій;
- організація змагань, конкурсів, виставок, спортивних естафет, туристських походів;

Центр милосердя:
- забезпечення і захист прав та інтересів учнів на основі виконання ними Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку;
- проведення акції милосердя для учнів школи;
- співпраця з будинками для дітей-сиріт,
- проведення благодійних концертів, ярмарків, свят для дітей-сиріт, людей літнього віку;
- організація роботи волонтерського руху;
- облік та допомога учням незахищених категорій;

Центр інформації і преси:
- сприяння становленню іміджу класу, школи;
- висвітлення шкільних подій у соціальній мережі "Фейсбук";
- збір матеріалів до шкільного сайту;
- ведення шкільного сайту;
- оформлення інформаційних стендів, оголошень;
- оформлення урочистих подій, заходів;
- підготовка фотомонтажів, фотовиставок робіт;
- проведення анкетування, соціологічних опитувань;
- функціонування шкільного радіо-ефіру:
- підготовка репортажів та програм для шкільного радіо.


 
 


Учнівське самоврядування Сокальського ліцею №1
імені Олега Романіва
 
Президент:                Кіх Юлія, 11-Б клас
  

Міністерство з питань освіти і науки:

1. Мачевська Христина, 10-Б клас

2. Гарасимчук Василь, 10-Б клас

3. Швець Андріана, 6-Б клас

4. Музичук Аліна, 6-Б клас

 
 
Міністерство дисципліни і порядку:

1. Краснянська Ольга, 10-А клас

2. Копейка Дмитро, 7-А клас

3. Гудко Ігор, 11-А клас

4. Терпеливець Еліна, 8-Б клас

5. Парій Анастасія, 7-А клас

6. Климчук Юрій, 6-А клас


Міністерство з питань культури:

1. Тимчишин Ярина, 11-Б клас

2. Бойко Дарина, 11-Б клас

3. Марцинюк Марта, 9-Б клас

4. Марцинюк Вікторія, 9-Б клас

5. Свид Софія, 7-А клас

6. Марцинюк Ірина, 7-Б клас

 


Центр інформації та преси:

1. Павлик Юлія, 11-А клас

2. Стасюк Аліна, 10-А клас

3. Степанюк Тетяна, 11-А клас

4. Сольвар Анастасія, 8-А клас

5. Мостова Олександра, 8-А клас

 

Міністерство фінансів:

1. Корнієнко Христина, 9-А клас

2. Семенюк Діана, 9-А клас

 

Центр милосердя:

1. Скалецька Марта, 9-Б клас

2. Савчук Тетяна, 7-Б клас

3. Серпінська Уляна, 8-Б клас

 

Засідання учнівського парламенту відбувається щопонеділка о 12:40  

Учнівське самоврядування


Учнівське самоврядування

   

Учнівське самоврядування


План роботи учнівського парламенту (І семестр 2017-2018 н.р.)Останні повідомлення